รายชื่อเครือข่ายโรงแรมสีเขียวที่สนับสนุนสินค้าเกษตรปลอดภัย

จำนวน   21  แห่ง

 

1

โรงแรมพิมาน อินน์อ.เมือง  จ.เชียงราย

2

โรงแรมแกรนด์วิสต้า เชียงรายอ.เมือง  จ.เชียงราย

3

โรงแรมภูฟ้าวารีต.ท่าสุด   อ.เมือง  จ.เชียงราย

4

โรงแรมคำธนาอ.เมือง  จ.เชียงราย

5

โรงแรมเดอะวิลล่า เชียงรายอ.เมือง  จ.เชียงราย

6

โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์อ.เมือง  จ.เชียงราย

7

โรงแรมปิยะพร เพลสอ.แม่สาย   จ.เชียงราย

8

โรงแรมเดอะมันตรินีอ.เมือง  จ.เชียงราย

9

โรงแรมเดอะเลเจ้นด์รีสอร์ทอ.เมือง  จ.เชียงราย

10

โรงแรมเดอะ ริเวอร์เฮ้าส์อ.เมือง  จ.เชียงราย

11

เดอริเวอร์ บูติก โฮเทลอ.เชียงแสน   จ.เชียงราย

13

โรงแรม โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา    อ.เมือง  จ.เชียงราย

14

วนาศรม รีสอร์ทเชียงรายต.ท่าสุด   อ.เมือง  จ.เชียงราย

15

โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงรายอ.เมือง  จ.เชียงราย

16

โรงแรมดุสิต ไอร์แลนด์ รีสอร์ทอ.เมือง  จ.เชียงราย

17

โรงแรมเลอ พัทธา     อ.เมือง  จ.เชียงราย

18

โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม     อ.เมือง  จ.เชียงราย

19

โกลเด้น ไพน์ รีสอร์ท แอนด์ สปา     ต.นางแล    อ.เมือง  จ.เชียงราย

20

โรงแรม มาโยรีสอร์ท อ.เมือง  จ.เชียงราย

21

เอ สตาร์ ภูแล วัลเลย์ รีสอร์ท    ต.ท่าสุด   อ.เมือง  จ.เชียงราย