G NETWORK คืออะไร   

ถ้าเรานึกถึงคำว่า “ส่วนลด” คงเป็นคำที่ทุกคนอยากได้ เมื่อต้องไปจับจ่ายซื้อของ และยิ่งส่วนลดนั้นเกี่ยวพันธ์กับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น  การกิน  การเสริมสวย  หรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยว  ที่พัก โรงแรม โปรโมชั่นทัวร์ ... ทุกคนก็อยากมีสิทธิได้รับส่วนลด ทุกๆ อย่างแต่เกือบจะทุกคน มองดูส่วนลดบางครั้งมีมูลค่าไม่มาก  เพียงแค่ที่อยากได้เพราะ อยากจะจ่ายในราคาพิเศษ หรือจ่ายในราคาส่วนลดเท่านั้นเอง แต่ที่จริงถ้านำส่วนลด ของการใช้ของแต่ละคน  มารวมกันก็จะเกิดเป็นมูลค่าเงินจำนวนมหาศาล ซึ่งทุกคนไม่ได้สนใจและปล่อยทิ้งไป...จีเน็ทเวอร์ก เห็นอะไรในสิ่งนี้..?


จีเน็ทเวอร์ก ได้มองเห็นว่า เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วม ในการนำเงินส่วนลดนี้ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อผู้บริโภค หรือผู้ใช้เอง  ประโยชน์ต่อประเทศชาติในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งองค์กรระดับจังหวัด ระดับภาค เช่น องค์กรสมาคม ชมรมต่างๆ ที่รวมตัวกันขึ้นเพื่อ หวังจะทำการตลาดร่วมกัน เพื่อที่สร้างให้เกิดการพัฒนาการบริการและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน   และจะเป็นผลลัพธ์กลับคืนมาสู่ผู้บริโภคในเรื่องการบริการที่ได้มาตรฐานดียิ่งขึ้น  อีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือ องค์กรการกุศลต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง เท่ากับว่าผู้บริโภค นอกจากยังได้ส่วนลดแล้ว ยังสามารถช่วยกระตุ้นในภาครวมของเศรษฐกิจ และธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และได้ช่วยเหลือองค์กรการกุศลได้มากกว่าแต่เดิม  ที่ส่วนลดนั้น มีค่าเพียง บุลคลใดบุลคลหนึ่ง หรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ที่ต้องการเพียงลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น หรือทำโปรโมชั่นเพราะต้องการความอยู่รอดของธุรกิจ เพียงเท่านั้น

เครือข่ายองค์กรที่เข้าร่วม..?ประกอบด้วยสมาคม องค์กรหลักๆ เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัด สมาคมภัตตาคารไทย ชมรมร้านอาหาร สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ชมรมโรงแรม ชมรมรถเช่า... และจะมีการขยายเครือข่ายความร่วมมือกัน ไปในสมาคมองค์กรอื่นๆ ในลักษณะธุรกิจอื่น ๆ อีกทั่วประเทศ

ร่วมมือกันอย่างไร...กับจีเน็ทเวอร์ก ?

เริ่มต้นโดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิก ฟรี.. เหมือนกันลงทะเบียนที่จะร่วมเป็นเครือข่ายเดียวกัน  เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการใช้บริการ เพียงแค่เลือกใช้บริการหรือเลือกซื้อ จากร้านค้าหรือธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งร้านค้าหรือธุรกิจเหล่านี้จะมีโปรโมชั่นส่วนลดให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกทุกคน ทั้งนี้เรายังเคารพสิทธิของผู้บริโภคที่จะเลือกใช้บริการร้านใดๆ หรือเลือกใช้บัตรส่วนลดเดิมที่เคยได้กับร้านนั้น ถึงแม้ว่าร้านค้านั้นจะเข้าร่วมในโครงการ ก็ตาม

ส่วนลด จีเน็ทเวอร์ก นำไปกระจายอย่างไร..?

เมื่อสมาชิกได้ใช้บริการกับร้านที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนลดที่ร้านลดให้ ตามข้อตกลงกับจีเน็ท จะถูกกระจายสะสมไปยังเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

(ส่วนลดในแต่ละร้านอาจให้ไม่เท่ากัน แต่การกระจายจะใช้สัดส่วนตามแผนการตลาดเดียวกัน)ส่วนลดในแต่ละครั้งที่ใช้บริการ ทั้งหมด 100 % จะถูกกระจายไปยังเงื่อนไขดังนี้

  1. ส่วนลดจำนวน  80 %   จะถูกสะสมให้กับสมาชิกที่ใช้บริการ (โดยในระยะแรกจะกันส่วนลดจำนวน 40% รวมสะสมเพื่อใช้สำหรับค่าการตลาดและของรางวัล   สำหรับการชิงโชคร่วมกัน แต่จะกันสะสมไม่เกิน 480.-บาท/ปี ถ้าสะสมครบ  สมาชิกก็จะได้ส่วนลด 80% เต็ม)


  2. ส่วนลดจำนวน  5 %  จะบริจาคให้องค์การการกุศล ที่เจ้าของบัตรระบุ (จะระบุในตอนสมัครสมาชิก)


  3. ส่วนลดจำนวน 15 %  จะเป็นค่าการตลาดให้สำหรับผู้ช่วยกระจายบัตร หรือผู้แนะนำ 3 ระดับดังนี้

ผู้แนะนำระดับที่ 1    รับส่วนลด 5 %    ของ 15 %

ผู้แนะนำระดับที่ 2    รับส่วนลด 5%     ของ 15 %
ผู้แนะนำระดับที่ 3    รับส่วนลด 5 %    ของ 15 %


สมัครสมาชิก Gnetwork ฟรี ได้ที่นี่ : คลิก
ชมรายละเอียดได้ทาง www.gnetwork.co.th